Przerywacze płomienia

Deflagracji

Przerywacze płomienia typu RPPD są przeznaczone do stosowania w instalacjach rurowych we wnętrzu których mogą występować mieszaniny wybuchowe gazów i par cieczy palnych grupy wybuchowości IIA lub IIB1, przy czym wybuch we wnętrzu instalacji powinien mieć charakter deflagracji.

Bezpieczniki typu RPPD są przerywaczami dwustronnego działania. Dodatkowym atutem jest możliwość dowolnej instalacji urządzenia (pionowej lub poziomej).

Detonacji

Przeciwdetonacyjny przerywacz płomienia przeznaczony do stosowania w instalacjach rurowych we wnętrzu których mogą wystepować mieszaniny wybuchowe gazów i par cieczy palnych grupy wybuchowooeci IIA1 oraz IIA.

Jego zadaniem jest zabezpieczenie instalacji przed rozprzestrzenianiem sie wybuchu (mogącego mieć charakter deflagracji, detonacji stabilnej bądź niestabilnej) w jej wnętrzu.

Końcowe

Końcowe przerywacze płomienia typu KPP-50 są przeznaczone do zabezpieczania otworów oddechowych zbiorników zawierających ciecze palne których pary należą do grupy wybuchowości IIA. Mogą też być montowane na instalacjach zrzutowych gazów i par grupy wybuchowości IIA do atmosfery.

Zadaniem przerywaczy jest zabezpieczenie wnętrza zbiornika bądź instalacji przed cofnięciem się wybuchu do ich wnętrza w przypadku zapalenia się par lub gazu w otoczeniu otworu oddechowego lub zrzutowego. Przerywacze są zakończone zaworem oddechowym typu:
ZO-50, który uszczelnia wnętrze zbiornika (instalacji) w przypadku braku przepływu gazu.

Przerywacz KPP-50EKO, jest wyposażony w zawór oddechowy o podwyższonym ciśnieniu otwarcia i przeznaczony jest do hermetyzacji zbiorników.

Jeśli nie znajdą Państwo na naszej stronie produktu, którym jesteście zainteresowani zapraszamy do kontaktu.

logo_poziom

Mamy nadzieję, że znajdziecie tutaj Państwo ofertę odpowiadającą Waszym oczekiwaniom jako projektantów, inwestorów lub użytkowników obiektów branży petrochemicznej.

83-010 Straszyn
ul. Leśna 2

tel. + 48 601 611 732
fax +48 58 324 10 20

© PetroMARKET
Projekt i realizacja: Tworzenie stron internetowych