Węże i rurociągi

Rurociągi UPP

Firma PetroTechnik jest wiodącym światowym producentem i dostawcą innowacyjnych polietylenowych systemów rurowych typu UPP oraz systemów kontroli szczelności, służących do podziemnego przesyłania płynów łatwopalnych.

Rury UPP Extra, dzięki nieprzenikliwej wykładzinie nylonowej, spełniają – oprócz wewnętrznych wymagań koncernów naftowych – zarówno wymagania brytyjskiego Institute of Petroleum, jak i wymagania amerykańskiej normy UL971 dotyczące niemetalowych systemów rurowych do podziemnego przesyłu paliw.

Charakterystyka rur:
Systemy rurowe UPP są podziemnymi systemami do transportu płynnych paliw i par węglowodorowych, wykonanymi w najnowszej technologii współwytłaczania. Systemy rurowe UPP można stosować zarówno w systemach ssących (podciśnieniowych), tłocznych (ciśnieniowych) oraz w systemach zlewu paliwa, działających pod ciśnieniem atmosferycznym, czyli grawitacyjnych.

Konstrukcja rur:
Czarna zewnętrzna warstwa konstrukcyjna rury jest wykonana z niskociśnieniowego polietylenu o dużej gęstości (HDPE), klasy PE80 lub PE100, zezwalającego na stosowanie złączek i kształtek elektrooporowych, dzięki czemu uzyskano nieograniczoną różnorodność konfi guracji rurociągów. Odporny na przedziurawienie polietylen jest również odporny na zagrożenia bakteryjne i na działalność gryzoni.

Warstwa pośrednia jest warstwą wiążącą, która w trwały sposób łączy warstwę polietylenową z warstwą poliamidową.

Wewnętrzna żółta warstwa zaporowa rury jest wykonana ze specjalnego “paliwoszczelnego” nylonu, który charakteryzuje się wyjątkową odpornością na wchłanianie i przenikanie mieszanek benzynowo-alkoholowych.

Dzięki małym stratom hydraulicznym wynikającym z gładkich ścian wewnętrznych i małych oporów tarcia, szybkości przesyłania paliw i par w rurociągach UPP Extra są znacznie większe od możliwych do uzyskania w rurociągach stalowych.

Stosunek średnicy zewnętrznej do grubości ścianki dla rur UPP wynosi 11 w związku z czym są one znamionowo przeznaczone na ciśnienia do 10 bar (150 psi) w temperaturze 20° C. Ponieważ ciśnienie niszczące jest rzędu 40 bar (600 psi), istnieje ogromny margines bezpieczeństwa.

Nie ma żadnych wymagań do układania rurociągów w betonowych kanałach, bądź stosowania jakichkolwiek innych „osłon”, ponieważ instalacja jest strukturalnie odporna na obciążenia od materiałów, którymi jest obsypana i na dynamiczne obciążenia od ruchu drogowego. W ponad 25-letnim okresie użytkowania nie zanotowano żadnych uszkodzeń rur, ani żadnych przecieków transportowanych mediów do gruntu.

Aprobaty:
System UPP uzyskał bardzo dużo zatwierdzeń od władz i agencji ochrony środowiska na całym świecie, prawdopodobnie znacznie więcej od każdego innego podobnego systemu. Cały asortyment produktów systemu UPP jest wytwarzany zgodnie z wymaganiami Brytyjskiej Normy British Standard EN ISO 9001 i podlega niezależnym badaniom pod kątem spełnienia wymagań eksploatacyjnych instytutu Institute of Petroleum (UK) oraz laboratoriów Underwriters Laboratories Inc (US). Ponadto wyroby UPP podlegają ciągłej kontroli zgodnie ze schematem ochrony środowiska ERA FUELSTAR opracowanym przez stronę trzecią – laboratorium ERA oraz instytut Institute of Petroleum and Shell.

Więcej informacji o systemach UPP firmy PetroTechnik Ltd znajduje się na stronach www.petrotechnik.com

Węże LPG

Przewody gumowe tłoczne do dystrybutorów LPG DN16.

Maksymalne ciśnienie robocze, końcówki i długość różnią się w zależności od modeli.

Węże kompozytowe

Uniwersalne węże przeładunkowe do cystern drogowych i kolejowych oraz do obsługi zbiorników stacjonarnych przy przeładunku płynnych węglowodorów. 

Lekki, elastyczny, odporny na związki aromatyczne.

Zastosowania

– paliwa i produkty ropopochodne

– rozładunek autocystern z paliwem

Węże gumowe

Węże gumowe.

Węże przeznaczone są do zwijadeł cystern paliwowych, zakończone obustronnie nakrętką mosiężną 2″.

Do węży wystawiamy certyfikat TDT.

Jeśli nie znajdą Państwo na naszej stronie produktu, którym jesteście zainteresowani zapraszamy do kontaktu.

logo_poziom

Mamy nadzieję, że znajdziecie tutaj Państwo ofertę odpowiadającą Waszym oczekiwaniom jako projektantów, inwestorów lub użytkowników obiektów branży petrochemicznej.

83-010 Straszyn
ul. Leśna 2

tel. + 48 601 611 732
fax +48 58 324 10 20

© PetroMARKET
Projekt i realizacja: Tworzenie stron internetowych